Folyóiratunk a 2011/1-es számtól kezdve IMÁGÓ BUDAPEST (ex-Thalassa) néven jelenik meg

1. évfolyam, 1990, 1. számTHALASSA

Tartalom

Hidas György: Beköszöntő......................................................3. >>PDF

Hidas György: Ferenczi-pszichoanalízis-társadalom...............5-12. >>PDF

Erős Ferenc: A budapesti iskola hozzájárulása
az analitikus szociálpszichológiához...................................13-19. >>PDF

Pfitzner Rudolf: Gondolatok Ferenczi Sándor
társadalomfelfogásának a pszichoanalitikus technikára
gyakorolt hatásáról..........................................................20-30. >>PDF

Mészáros Judit: A társadalmi elfojtások megjelenése
a pszichoanalízisben.........................................................31-38. >>PDF

Székács Judit: Túlélési stratégiák
pszichoanalitikus szemmel................................................39-42. >>PDF

Csepeli György: "Nemzeti tudattalan"................................43-46. >>PDF

Litván György: Kollektív elfojtás - totális rendszerek...........47-52. >>PDF

Popper Péter: A biblikus gondolkodásmód és
a pszichoanalízis..............................................................53-60. >>PDF

Szalai Júlia: Meditáció egy szociológiai gondolatmenet
változásáról....................................................................61-70. >>PDF

Ranschburg Jenő: A felettes én és mai problémái...............71-76. >>PDF

Lust Iván: Az elfojtástól a primitív
tárgykapcsolatok felé.......................................................77-86. >>PDF

E számunk szerzői --
[English Summaries]........................................................87-89. >>PDF

   

Kattints rá: Az 1990/1. SZÁM CÍMLAPJA

_________________________

Nyomtatásban megjelent:
1990. május 18.
_______________


Digalizálta: Kovács Anna
Feltöltés dátuma: 2014. 02. 14.

 

 
MAGUNKRÓL | HÍREK | ARCHÍVUM | BIBLIOGRÁFIÁK | KIADVÁNYOK | KAPCSOLATOK | LINK | E-MAIL
<lap elejére>
© 1997-2014, Kovács Anna és Erős Ferenc, valamint a folyóiratban megjelent cikkek szerzői és fordítói