Folyóiratunk a 2011/1-es számtól kezdve IMÁGÓ BUDAPEST (ex-Thalassa) néven jelenik meg.

16. évfolyam, 2005, 2-3. számTHALASSA

Thalassa, 2005/2-3. szám

JÓZSEF ATTILA — HATÁSOK ÉS PÁRHUZAMOK

Borító >>
Impresszum >>

Bevezetés (Erős Ferenc)...............................................................3-4. >> PDF

TANULMÁNYOK

Bókay Antal: Szelf-analízis és versépítés
József Attila költészetében..........................................................5-47. >> PDF
Varga Zoltán: József Attila önelemző prózája. Töredékesség,
intimitás és szabályszerűség a Szabad-ötletek jegyzékében.........48-62. >> PDF
Hárs György Péter--Komálovics Zoltán: A tárgyvesztés nyelve -
az irodalom margóján...............................................................63-80. >> PDF
Papp Orsolya: A befogadási tér változásai József Attila
"Füst" című versének értelmezése során..................................81-106. >> PDF
Zsák Judit: "Az árvaság balekjai". Orbán Ottó és
a József Attila-kultusz...........................................................107-127. >> PDF

MŰHELY

Paneth Gábor: "A Kozmosz éneke" és a Hermann-féle
hőtájékozódási elmélet.........................................................128-138. >> PDF
Szőke György: Egy költemény története és lélektani háttere....139-145. >> PDF
Valachi Anna: Az "anyás" költő és az "ébresztő tudomány".
Ferenczi Sándor virtuális jelenléte József Attila életművében....146-177. >> PDF
Barták Balázs: Ödipusz-kontextusok
József Attila életművében......................................................178-184. >> PDF

ARCHÍVUM

Borgos Anna: Alkotás, gyógyítás, változás. Gyömrői
(Gelb, Rényi, Glück, Újvári, Ludowyk) Edit életútja..................185-194. >> PDF
Edith Ludowyk-Gyömrői: Emlékek Otto Fenichelről és
a Német Pszichoanalitikus Egyesületről (1979).
(Ford. és jegyzetek: Erős Ferenc)..........................................195-202. >> PDF

KÖNYVEK

Vajda Barnabás: "Sigmund Freud és a XX. század eleji
magyar irodalom. Tanulmányok magyar írók és
a freudi pszichoanalízis kapcsolatáról"
(Hárs György Péter recenziója).............................................203-206. >> PDF

HÍREK, INFORMÁCIÓK........................................................207-211. >> PDF

English Summaries & Contents...............................212-216. & B3. >> PDF

_______________________TÁMOGATÓK_____________________


A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
a József Attila Emlékév 2005 pályázat keretében,
Nemzeti Kulturális Alap,
Pécsi Tudományegyetem

2005/2-3 címlap

Digitalizálta: Kovács Anna
Feltöltés dátuma: 2014. 11. 03.
MAGUNKRÓL | HÍREK | ARCHÍVUM | BIBLIOGRÁFIÁK | KIADVÁNYOK | KAPCSOLATOK | LINK | E-MAIL
<lap elejére>
© 1997-2014, Kovács Anna és Erős Ferenc, valamint a folyóiratban megjelent cikkek szerzői és fordítói