Folyóiratunk a 2011/1-es számtól kezdve IMÁGÓ BUDAPEST (ex-Thalassa) néven jelenik meg.

2011/1 - 1.(22.) évfolyam, 1. számIMÁGÓ BUDAPEST (ex-Thalassa)

Az Imágó Budapest első száma 2011/1

Borító >>
Impresszum >>

Tartalom

Beköszöntő. 3-4. >> PDF
Norman Holland levele Bókay Antalhoz. 4.

Erős Ferenc: József Attila mint nemzedéki élmény. Bókay Antal 60. születésnapjára. 5-8. >> PDF

Stark András: "Nagyon fáj" József Attila-Ingmar Bergman párhuzamok. 9-16. >> PDF

Judit Székács: Return of the Fairy-Tale: Harry Potter, a Story of Traumatised Generations. 17-22. >> PDF

Peter L. Rudnytsky: "Infantile Thoughts": Reading Ferenczi's Clinical Diary as a Commentary on Freud's Relationship with Minna Bernays. 23-40.  >> PDF

Papp-Zipernovszky Orsolya: A pszichoanalitikus befogadáselméletek empirikus vizsgálata az irodalom és a film területén. 41-50. >> PDF

P. Müller Péter: A vendég mint idegen, az idegen mint vendég: drámai esetek. 51 -59. >> PDF

Z. Varga Zoltán: Paul de Man az önéletírásról. 59-64. >> PDF

Fecskó Edina - Grosch Nándor - Molnár Krisztina: "Majd csinálok egy önéletrajz filmet!" - Gyermekfilmek pszichobiográfiai elemzése. 65-72. >> PDF

Kőváry Zoltán: A művész és az író lelkéből. A romantikus rend és a freudi kreativitás-elmélet előzményei. 73-93. >> PDF

Füzi Izabella: Azonosulás és különbözőség. Cassavetes Premierjéről. 94-100. >> PDF

English Summaries & Contents. 101-103. >> PDF


_______ E szám megjelenését anyagilag támogatták _______

Nemzeti Kulturális Alap,
Imago Internetional, London

 
A 2011/1. SZÁM CÍMLAPJA

       

    

_______________

Az Imágó Egyesület lapja, a Thalassa folytatásaként, az IMÁGÓ EGYESÜLET kiadásában jelent meg.

_____________

Digitalizálta: Kovács Anna
Frissítés dátuma: 2014. 09. 27.

MAGUNKRÓL | HÍREK | ARCHÍVUM | BIBLIOGRÁFIÁK | KIADVÁNYOK | KAPCSOLATOK | LINK | E-MAIL
<lap elejére>
© 1997-2014, Kovács Anna és Erős Ferenc, valamint a folyóiratban megjelent cikkek szerzői és fordítói